Konferencje naukowe 2019

 

Konsument w świecie reklamy


-
Olsztyn

Koło Naukowe Ochrony Praw Konsument wspólnie z Katedrą Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kontynuując tradycję corocznych spotkań naukowych organizowanych z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

Konsument w świecie reklamy,

która odbędzie się w dniu  13 marca 2013 r. 

na Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie.

Organizatorzy wierzą, że obrady staną się okazją do prezentacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów przedstawicieli nauki i praktyki. Mamy nadzieję, że Konferencja Konsument w świecie reklamy, wpisze się w aktualne problemy dotyczące ochrony konsumentów w szczególności na rynku żywności, usług finansowych, turystycznych, rynku farmaceutycznym oraz w handlu elektronicznym.

Organizatorzy planują wydanie publikacji dotyczącej aktualnych problemów z zakresu ochrony konsumenta zawierającej prezentowane referaty. Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji.

konferencja.konsument@gmail.com 


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta UWM w Olsztynie          Katedra Prawa Gospodarczego UWM w Olsztynie


Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie, Psychologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

reklama, konsument

Źródło:  http://www.uwm.edu.pl/konferencjakonsument