Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”


-
Wroclaw

W dniach 8-9 marca 2013 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja ,,Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz,  Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek oraz Dolnośląska Izba Lekarska

Tematyka konferencji została dobrana w taki sposób, by każdy uczestnik otrzymał jak największą dawkę praktycznej wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy z pacjentami. Zgodnie z przyjętą formułą konferencji, każdy temat będzie zobrazowany przez wykładowcę prezentacją ciekawego przypadku klinicznego.

Program konferencji został podzielony na następujące sesje:

  • SESJA I – Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
  • SESJA II – Alergiczny nieżyt nosa
  • SESJA III – Astma oskrzelowa podeszłego wieku
  • SESJA IV – Pogranicze astmy i POChP
  • SESJA V – Choroby alergiczne skóry

Ponadto w programie przewidziane zostało ,,Spotkanie z ekspertem”, podczas którego omówione zostanie następujące zagadnienie: ,, Znaczenie płci i wieku w astmie oskrzelowej – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”, a także ,,Konferencja otwartego stołu”, której uczestnicy będą dyskutować na temat: ,, Trudne zagadnienia i przypadki w immunoterapii jadem owadów błonkoskrzydłych”.

Organizatorzy Konferencji:

  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

Kierownictwo naukowe Konferencji:

  • Prof. Bernard Panaszek, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
  • Prof. Andrzej M. Fal, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Organizatorzy:

Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii; Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich; Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii; Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie; Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Niezabiegowa

Słowa kluczowe:

alergologia, pulmonologia, kontrowersje

Źródło:  http://www.konferencje-medyczne.pl/kontrowersje-w-alergologii/li