Konferencje naukowe 2019

 

Od idei do czynu. Wizje i style uprawiania polityki w XIX i XX wieku


-
Poznań

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz doktorantów, których zainteresowania naukowe obejmują filozofię polityki, myśl polityczną, historię idei, doktryny polityczne i prawne, itp.

Wyznaczona w tytule periodyzacja – XIX i XX wiek – wydaje się mieć uzasadnienie w tym, iż „wizje i style” zaproponowane przez ówczesne elity intelektualne znajdują zastosowanie również współcześnie. A jednak coś się zmieniło; podobno żyjemy w czasach bezideowej postpolityki. Czy rzeczywiście mamy powody do tego, aby w XXI wieku nie przyznawać się do dziedzictwa dwóch poprzednich stuleci? W przekonaniu, iż wiele doktryn oraz prób ich realizacji warte jest przypomnienia, proponujemy Państwu dwudniową konferencję, na której zamierzamy omówić pełne spektrum polskiej oraz powszechnej myśli politycznej. Liczymy, iż zaprezentowane przez Państwa wystąpienia wzbudzą żywą dyskusję w tym, rzekomo, martwym temacie.

 


Organizatorzy:

Sekcja Kultury i Myśli Politycznej im. A. de Tocqueville'a SKNH IH UAM

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

polityka, wiek XIX, wiek XX

Źródło:  http://www.kulturapolityczna.amu.edu.pl/