Konferencje naukowe 2019

 

I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauk”


-
Warszawa

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową “Oblicza neuronauk”, która odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2011 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Honorowy Patronat nad konferencją objęła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska – Macukow.

 

 

Program konferencji

4 listopada 2011 (piątek)

16.00 Otwarcie rejestracji
18:00 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
18:15 – 19:15 Wykład otwarcia: Pobudzenie aktywności genów w wyniku uczenia się
Prof. Leszek Kaczmarek (Pracownia Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

5 listopada 2011 (sobota)

09.00 – 10.00 : Bioinżynieria komórek macierzystych i mikrośrodowiska in vitro: zastosowanie w terapii schorzeń układu nerwowego
Dr Leonora Bużańska (Zakład Neurobiologii Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, Warszawa)

10.00 – 11.30 : I sesja seminaryjna (Neurobiologia)
11.30 – 11.45 : przerwa kawowa

11.45 – 12.45 : Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w psychologii poznawczej” Dr Małgorzata Gut (Pracownia Psychofizjologiczna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Warszawa)
12.45 – 14.15 : II sesja seminaryjna (neurokognitywistyka)

14.14 – 15.15 : Przerwa obiadowa

15.15 – 16.15 : Sesja posterowa I (w trakcie przerwa kawowa)

16.15 – 17.15 : Wykład otwierający sesję III: Prof. Bogdan Ciszek (Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa)
17.15 – 18.45 : III sesja seminaryjna (Neurologia i neurochirurgia)

20:30 – 23:30 : Spotkanie integracyjne / powitalne

6 listopada (niedziela)

09.40 – 11.10 : IV sesja seminaryjna (neuroinformatyka)
11.10 – 11.30 : przerwa kawowa
11.30 – 12.30 : Sieci neuronowe w badaniach mózgu, Prof. Ryszard Tadeusiewicz (Laboratorium Biocybernetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

12.30 – 12.45 : Przerwa kawowa
12.45 – 15:15: V sesja seminaryjna (pogranicze neuronauki) Mgr Paweł Soluch (Warszawski Uniwersytet Medyczny / Instytut Analizy Sensorycznej) Rzeczywiście NEURO-marketing, czy tylko chwyt marketingowy? 

15.30 : Zamknięcie konferencji

W każdej sesji seminaryjnej przewidywane są trzy półgodzinne wystąpienia. Prelegenci zostaną wyłonieni na podstawie konkursu abstraktów.

 

 

 

Pragniemy, by nasze przedsięwzięcie było okazją zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów do lepszego poznania różnych dziedzin badań nad mózgiem. Planujemy przedstawić możliwie jak najszerzej najważniejsze aspekty neuronauk przy pomocy wykładów i wystąpień prowadzonych przez specjalistów oraz studentów. Konferencja ma być również narzędziem służącym do zintegrowania środowisk studenckich i naukowych zrzeszających osoby zainteresowane naukami o mózgu.

Celem projektu jest również stworzenie grona osób propagujących wiedzę o mózgu między innymi poprzez redagowanie strony internetowej, pełniącej funkcję kompendium wiedzy z zakresu neuronauk. Stronę mogą Państwo znaleźć pod adresem www.neuronauka.org

Do współpracy zaprosiliśmy również instytucje i firmy związane z neuronauką.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnej wędrówki w głąb mózgu i dookoła niego.

 

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Rektor UW, Jej Magnificencja prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska- Macukow, a także Pani Dziekan wydziału Biologii UW, dr hab. Joanna Pijanowska, oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Układem Nerwowym

Partnerzy: 

Centrum Nauki Kopernik, Neuro Device Group, Instytut Analizy Sensorycznej. 

 

Patronat medialny: 

Supermozg.pl, Dlastudenta.pl, students.pl, korepetycje.edu.pl

 

 

Szczegółowych informacji udziela Anna Karcz, koordynator d.s. promocji konferencji: anna.karcz@neuronauka.org

 

 

 


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii przy Zakładzie Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa


Źródło:  http://www.neuronauka.org