Konferencje naukowe 2019

 

Rola zieleni w kształtowaniu krajobrazu


-
Rzeszów

Tematyka konferencji poświęcona będzie szeroko pojętym zagadnieniom zieleni we współczesnej rzeczywistości miast i wsi, jej pozytywnym oddziaływaniom oraz problemom związanym z jej funkcjonowaniem. Zapraszamy do udziału wszystkich zajmujących się problematyką projektowania, urządzania, pielęgnacji, rewitalizacji, ochrony, ekologii, ekonomiki oraz aspektami zdrowotnymi zieleni dla człowieka.


Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Dyscypliny naukowe:

Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

zieleń

Źródło:  http://student.wsie.edu.pl/dokumenty/konferencja%20ogrodnicza.pdf