Konferencje naukowe 2019

 

Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie


-
Kraków

Organizatorom zależy na rozważeniu następujących kwestii:

  • Jakie wzorce dziennikarstwa są stosowane przez współczesnych dziennikarzy w Polsce i na świecie; jak piszą, mówią o otaczającej ich rzeczywistości i jak pokazują ją w mediach?
  • Czy można mówić o dziennikarstwie rzetelnym czy wyłącznie szukającym sensacji; czy dziennikarze pokazują świat taki, jaki on jest i jak wygląda, czy raczej taki, jakiego oczekują odbiorcy?
  • Czy dziennikarz to usługodawca, nastawiony na klienta?
  • Czy współcześni dziennikarze poddają się masie, która narzuca złe obyczaje i zachowania, czy raczej się przed tłumem bronią i jakie są tego efekty?
  • Czy dziennikarstwo to obiektywne pokazywanie zdarzeń i ich właściwa interpretacja; czy dziennikarz to osoba na tyle wykształcona, że potrafi precyzyjnie – jak naukowiec – formułować myśli, zbadane zjawisko zrozumieć, a potem opowiedzieć o nim; czy dziennikarz jest rzecznikiem słabszych i pokrzywdzonych?
  • Czy jest jeszcze w mediach miejsce dla dziennikarstwa literackiego, którym liczą się  walory estetyczne, wyszukany styl, forma?

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze streszczeniem referatu (150-200 słów) prosimy przesyłać do 31 stycznia 2013 roku na adres internetowy dr Katarzyny Bernat: katarzyna.bernat@wp.pl


Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,                                          Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski


Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

media, dziennikarstwo, modele dziennikarstwa

Źródło:  http://www.media.uj.edu.pl/konferencje