Konferencje naukowe 2019

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Ustalanie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych placówki medycznej


-
Poznań

Szanowni Państwo,

   Mam zaszczyt zaprosić Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ustalanie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych”. Konferencja  jest kontynuacją naukowej dyskusji o potrzebach, sposobach i zakresach kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Tematyka  konferencji skupia się wokół potrzeby istnienia wytycznych medycznych w postępowaniu lekarskim, zasadach ich ustalania i kontrolowania oraz odniesieniu płatnika do tych wytycznych. Brak istnienia standardu postępowania medycznego uniemożliwia i jest niekorzystny zarówno dla lekarza wykonującego, zakładu opieki zdrowotnej oraz płatnika. Każdy z wymienionych podmiotów może poprzez istnienie standardu w specjalnościach medycznych poprawić jakość obsługi pacjentów i zracjonalizować koszty działalności, w sytuacji niedoboru finansów na ochronę zdrowia ma to duże znaczenie.

Tematyka Konferencji obejmuje:

  • Znaczenie badań epidemiologicznych dla kontraktowania świadczeń
  • Potrzeby, sposoby i zakres kontraktowania świadczeń zdrowotnych.
  • Odniesienie płatnika do wytycznych medycznych w postępowaniu lekarskimPotrzeba istnienia standardów medycznych
  • Rozliczanie podań chemioterapii w ramach leczenia szpitalnego
  • Koszt potencjału zakładu medycznego

Konferencja kierowana jest nie tylko do środowiska medycznego i studentów ale również do wszystkich zainteresowanych powyższym tematem. Lekarze medycyny i stomatologii (bez ograniczeń specjalizacyjnych) otrzymają za udział w niej 5 punktów edukacyjnych.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2010 r. w Sali Senatu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego przy ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.


Organizatorzy:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Lekarska

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

świadczenia zdrowotne, kontraktowanie świadczeń zdrowoyntych

Źródło:  http://www.wco.pl/konferencja2010/