Konferencje naukowe 2019

 

Człowiek Zalogowany


-
Kraków

 

“Człowiek zalogowany” to interdyscyplinarna konferencja, organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ. Mamy nadzieję, ze stanie się okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami zajmującymi się badaniem funkcjonowania człowieka w Internecie oraz miejscem spotkania ludzi zainteresowanych tym tematem.

 

Proponowane obszary tematyczne:

 

 

  •   Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu
  •   Etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości
  •   Dziennikarstwo w Internecie
  •   Marketing w sieci
  •   Portale społecznościowe i technologie Web 2.0
  •   Przestępstwa w sieci oraz aspekty prawne Internetu
  •   Savoir-vivre w sieci
  •   Wirtualna komunikacja
  •   Internet jako środowisko pracy
  •   Sieć jako facylitator wydarzeń społecznych i politycznych

 

 


Organizatorzy:

Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Instytut Informatyki UJ

Dyscypliny naukowe:

Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

internet, sieć, web 2.0

Źródło:  http://www.czlowiekzalogowany.pl/