Konferencje naukowe 2019

 

Literatura polska w świecie. Oblicza światowości


-
Katowice

Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej
zapraszają na IV międzynarodową konferencję z cyklu „Literatura polska w świecie”, która odbędzie się w dn. 5-7 maja w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Temat tegorocznego spotkania: Oblicza światowości.

Światowość jest fenomenem, który można opisywać z trzech perspektyw: jako osobliwość w zagranicznej recepcji literatury polskiej, jako uczestnictwo literatury polskiej w literaturze światowej i jej segmentach oraz jako sytuację tworzenia literatury poza krajem (w świecie). Obszar zagadnień konferencji obejmuje problemy związane z tymi trzema perspektywami oglądu światowości literatury polskiej.


W programie konferencji znalazło się ponad 50 wystąpień polonistów katowickich, krajowych (Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa) i zagranicznych (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).


Organizatorzy:

Uniwersytet Śląski

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura, literatura polska

Źródło:  http://www.fil.us.edu.pl/recepcjaliteratury