Konferencje naukowe 2019

 

XIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami


-
Kołobrzeg

Zarządzanie Finansami to odbywająca się od trzynastu lat, trzydniowa międzynarodowa konferencja. Przyszłoroczna konferencja będzie czternastym spotkaniem naukowym poświęconym szeroko rozumianemu zarządzaniu finansami. Tematyka konferencji często wychodziła naprzeciw aktualnym tendencjom w rozwoju tej dyscypliny z jednej strony, z drugiej zaś próbowała odpowiadać na problemy pojawiające się w gospodarce polskiej i globalnej. Poprzez prezentację badań naukowych, opracowań i teorii będących przedmiotem prac środowiska akademickiego stwarzamy pole do dyskusji o zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym. Tradycyjnie wyeksponowana będzie tematyka wyceny przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem oraz oceny efektywności inwestycji. Konferencja cieszy się dużą popularnością wśród naukowców i praktyków, zarówno z kraju jaki zagranicy.


Organizatorzy:

Stowarzyszenie Absolwentów MBA/ Uniwersytet Szczeciński

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

zarządzanie finansami

Źródło:  http://fmc.home.pl