Konferencje naukowe 2019

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Poczucie bezpieczeństwa obywateli w dekadzie Gierkowskiej" pt. "Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w l.70."


-
Zakopane

Celem organizatorów  jest nakreślenie obrazu codzienności w Polsce za rządów Edwarda Gierka.  Interesują nas takie zjawiska, jak:

1.       Świat życia codziennego z jego kulturowymi rytuałami poddanymi presji ideologii socjalistycznej, na tle wydarzeń historycznych i przemian społecznych (np. zbiorowe rytuały jak Barbórki, Dożynki, Święto Kobiet, pochody pierwszomajowe, ale także obrzędy religijne; kolejki, bony towarowe; sposoby spędzania wolnego czasu i relaksu w kulturze masowej ; wizyty polityczne i gospodarcze oraz ich oprawa)

2.       Specyfika kontestacji w Polsce w odniesieniu do ruchu kontrkulturowego na Zachodzie- geneza i formy sprzeciwu (m.in. poeci Nowej Fali a KOR, ZAPIS itp.)

3.       Ewolucja postaw społecznych od socjalistycznego akcesu poprzez bezsilność i bierność aż po sprzeciw (życie w wielkiej płycie;  pustka i tłum w literaturze; znużenie codziennością;  braki i towary drugiej jakości; nagrody i odznaczenia państwowe a pozycja społeczna; codzienna szarzyzna a alkoholizm )

4. Wzajemne relacje inteligencji i robotników w l. 70.

5. Polszczyzna publiczna i prywatna- przyczyny, przejawy i efekty.

6. Przedmioty codziennego użytku w Polsce lat 70. – ich forma i znaczenie.

 


Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w PoznaniuUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

dekada Gierkowska, codzienność lat 70. XX w., poczucie bezpieczeństwa

Źródło:  http://www.wsb.net.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-poczucie-bezpieczenstwa-obywateli-w-dekadzie-gierkowskiej