Konferencje naukowe 2019

 

XII Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy


-
Warszawa

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej działające na Politechnice Warszawskiej wraz z firmą DGL Polska oraz miesięcznikiem TSL Biznes mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dwunastej edycji Forum Młodej Logistyki i kolejnej edycji Logistycznych Targów Pracy.

W dniach 7-8 marca 2013 roku (czwartek – piątek) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej   spotkają   się   przedstawiciele   kilkunastu   najbardziej   aktywnych   studentów   kół związanych  z  branżą TSL  z  Polski  i  zagranicy,  by  podczas  XII  Forum  Młodej  Logistyki  po  raz kolejny  ubiegać  się  o  tytuł  najlepszych  studentów  logistyki,  który  co  roku  podczas  naszego wydarzenia przyznawany jest przez specjalistów z branży, tzw. Kapitułę Ekspertów.

To już tradycja, że Studenckie Koło Logistyki Stosowanej organizuje najstarszą , najciekawszą i na najwyższym poziomie merytorycznym konferencję logistyczną w kraju. Podczas dotychczasowych edycji nasze konferencje gromadziły zarówno studentów zainteresowanych tematyką transportu i logistyki, jak również przedstawicieli świata biznesu – menedżerów i pracowników sektora TSL.  Dzięki  kluczowej  lokalizacji  w  organizowanych  przez  nas  targach  mogą  wziąć udział wszyscy zainteresowani logistyką.

Sukces  dwóch  edycji  Logistycznych Targów  pracy  umacnia  nas  w  przekonaniu,  że  istnieje zapotrzebowanie  na  tego  typu  wydarzenia.  Logistyczne Targi  Pracy  są  miejscem,  w  którym firmy  związane  z  branżą  TSL  mogą  spotkać  się  ze  wszystkimi  osobami  zainteresowanymi rynkiem pracy w tym sektorze. Uczestnikami są studenci starający się o staże i praktyki, absolwenci wkraczający w rynek pracy, jak i osoby czynne zawodowo i doświadczone, a poszukujące nowych możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej.


Organizatorzy:

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

Dyscypliny naukowe:

Transport

Słowa kluczowe:

transport spedycja logistyka konferencja studencka

Źródło:  http://www.sklspw.pl