Konferencje naukowe 2019

 

Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu?


-
Warszawa

Tematem konferencji będzie szeroko rozumiana literatura dokumentu osobistego, do której należą pamiętnik, diariusz, dziennik, autobiografia, zapiski wspomnieniowe czy też cykle listów. Ta swoista forma piśmiennictwa rodzi i zawsze rodziła problemy metodologiczne związane z jej ulokowaniem na granicy literackości i nieliterackości, pomiędzy fikcją a dokumentaryzmem, twórczością a życiem.


Organizatorzy:

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura, pamiętnik

Źródło:  http://konferencjapamietnik.republika.pl/