Konferencje naukowe 2019

 

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu


-
Częstochowa

Celem cyklicznie organizowanej Konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami. Podczas Konferencji prezentowane będą techniki i technologie multimedialne, usprawniające prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych. Konferencja łączy naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu i wideokonferencjami.

Artykuły po pozytywnych recenzjach zostną opublikowane w monografii.

 


Organizatorzy:

Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie


Źródło:  http://www.zim.pcz.pl/biznes