Konferencje naukowe 2019

 

„Strój - zwierciadło kultury”


-
Warszawa

Strój nie tylko ochrania nasze ciała, lecz także odzwierciedla naszą osobowość, wskazuje na przynależność społeczną, manifestuje nasze przekonania i poglądy. Jego komunikacyjna funkcja jest bardzo istotna w budowaniu tożsamości kulturowej.

Celem konferencji jest analiza znaczenia i kulturowej roli stroju w różnych kulturach świata, przede wszystkim Azji, a także określenie funkcji stroju w sztuce.

Główne zagadnienia będące tematem konferencji:


- funkcja kulturowa stroju w kontekście kraju, regionu, grupy etnicznej itp.
- występowanie i rola stroju w sztuce
- strój jako ekspresja tożsamości
- strój jako symbol kultury
- elementy znaczące i symboliczne stroju

Językiem konferencji jest język polski, natomiast publikację pokonferencyjną przewidujemy w języku angielskim.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

- historyków i krytyków sztuki
- estetyków
- antropologów i socjologów kultury, kulturoznawców
i inne osoby poruszające powyższe zagadnienia w swoich badaniach.

Organizatorami konferencji są:

Magdalena Furmanik-Kowalska
dr Joanna Wasilewska

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać do 30 listopada 2011 r.
na adres: m.furmanik@sztukaorientu.pl

Pod tym adresem odpowiadamy również na wszelkie pytania.

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł, dla doktorantów i członków PSSO 30 zł (koszty obiadu).

Wszyscy uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty noclegu oraz podróży.


Organizatorzy:

PSSO i Muzeum Azji i Pacyfiku

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

Kultura, strój

Źródło:  http://sztukaorientu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=8