Konferencje naukowe 2018

 

Spotkania kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami


-
Kraków

Szanowni Państwo!

         Uprzejmie zapraszamy na XXXVI konferencję naukową „Spotkania kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami”, która odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2012 roku w  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

        Przez wiele lat konferencja umożliwiała prezentacje najnowszych osiągnięć w diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce chorób wieku dziecięcego. Podczas obrad zamierzamy  omówić w gronie wybitnych specjalistów zagadnienie istotne nie tylko dla lekarzy klinicystów ale również lekarzy lecznictwa otwartego jakie stanowi odniesienie immunologii klinicznej do diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego. Podobnie jak w latach ubiegłych dokonamy oceny aktualnych możliwości diagnostycznych, operacyjnych oraz  wyników leczenia pediatrycznego i chirurgicznego w wybranych jednostkach chorobowych. Do udziału w formie aktywnej zapraszamy wszystkich uczestników konferencji.  Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja pozwoli na szerokie omówienie tematów, będzie przydatna nie tylko od strony naukowej ale również praktycznej.

       Przewidujemy  również możliwość prezentacji prac naukowych przez młodych pracowników nauki i studentów z wybranych  dziedzin pediatrii i chirurgii dziecięcej.

        Zapraszamy do Krakowa w lutym 2012 licząc, że konferencja spełni Państwa oczekiwania i pozostanie nadal okazją do przyjemnego wspólnego koleżeńskiego spotkania.

Komitet Organizacyjny


Organizatorzy:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa

Słowa kluczowe:

pediatria, chirurgia dziecięca

Źródło:  http://www.spotkaniachirped.org.pl/page1.php