Konferencje naukowe 2019

 

IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae...”


-
Warszawa

Zapraszamy do wygłoszenia krótkiego (20 minut) referatu, w ramach jednego z trzech paneli: archeologicznego, historycznego lub numizmatycznego. Podobnie jak w ubiegłych latach, konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zależy nam na podjęciu ciekawej, wielowymiarowej dyskusji na temat kultury starożytnego Rzymu, obejmującej takie elementy, jak ekonomia, wojskowość, religia, sztuka, architektura czy urbanistyka. Poprzez różnorodność podejmowanych zagadnień pragniemy pokazać niezwykłe bogactwo świata rzymskiego, który stał się fundamentem współczesnej cywilizacji europejskiej.

Materiały z pierwszej i drugiej konferencji "Roma, Romae, Romae..." ukazały się drukiem we wspólnym tomie w 2011 r. Również tym razem planowane jest wydanie łączonej publikacji pokonferencyjnej. Będą mogli wziąć w niej udział wszyscy referenci, którzy dostarczą artykuł do końca marca 2013 r.

Na zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz krótki abstrakt (100-300 słów) czekamy do 31 stycznia 2013 r. Należy je nadsyłać na adres:numis.kn@uw.edu.pl.


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyków UW,
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
numis.kn@uw.edu.pl


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

starożytność, Rzym, numizmatyka, monety

Źródło:  http://numizmatycy.wordpress.com