Konferencje naukowe 2019

 

Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży


-
Chełm

Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie zaprasza na konferencję dydaktyczną pt.: "Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży", która odbędzie się w dn. 4-5 kwietnia 2014 r.

Głównym celem konferencji jest omówienie sposobów konceptualizacji tabu oraz "estetyki" przekraczania tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży. Zamierzamy przeanalizować ten nowy dyskurs (estetyczny i socjologiczny) głównie z perspektywy lingwistyki, teorii kultury i współczesnej edukacji.

Do kluczowych zadań należą: omówienie tabuizacji w obszarze języka i kultury dzieci i młodzieży; rekonstrukcja czynników powodujących respektowanie lub zgodę na przekraczanie tabu (językowego, estetycznego, kulturowego, etc.); charakterystyka współczesnej "estetyki przekraczania tabu"; analiza społecznego i edukacyjnego wymiaru przekraczania tabu oraz jego konsekwencji; próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przekraczanie tabu wpływa na edukację i wychowanie dzisiejszego młodego pokolenia.

kontakt: tabu.konferencja@pwsz.chelm.pl

 

Rada naukowa konferencji:

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

prof. dr hab. Piotr Mazur

prof. dr hab. Adam Siwiec

dr Anna Kalinowska

dr Alicja Puszka

dr Lucyna Sikorska

 

Komitet organizacyjny:

dr Halina Bejger

mgr Agata Kwiecińska-Nowosad

dr Beata Kucharska

dr Małgorzata Łobacz

dr Augustyn Okoński

dr Aneta Paszkiewicz

dr Agnieszka Piwnicka-Jagielska

        


Organizatorzy:

Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmie
kontakt: tabu.konferencja@pwsz.chelm.pl


tabu.konferencja@pwsz.chelm.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, wychowanie, tabu, kultura dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży, tematy zakazane, stereotypy

Źródło:  http://www.pwsz.chelm.pl/inh