Konferencje naukowe 2019

 

II Międzynarodowe Sympozjum Morianistyczne „Etyka i dialog. Od św. Tomasza Morusa do Jana Pawła II”


-
Częstochowa

Patronami tego spotkania są św. Tomasz Morus, opiekun mężów stanu i ludzi życia publicznego, pisarz polityczny oraz sługa Boży Jan Paweł II, papież, filozof, literat i człowiek dialogu. Celem sympozjum jest refleksja nad obecnością i jakością dialogu w różnych dziedzinach życia. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, czy człowiek potrafi prowadzić spokojny dialog w wymiarze religijnym, politycznym, kulturowym, gospodarczym, czy zdolność człowieka do dialogu na przestrzeni stuleci ulegała zmianie i czy z dialogu wyłaniają się nowe wartości ma wypełnić program sympozjum. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy na nie literaturoznawców, teologów, filozofów, historyków, politologów, prawników i ekonomistów. Zaproszenie to jest skierowane również do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy w swej pracy badawczej stykają się z zagadnieniami etycznymi i pragnęliby podzielić się na międzynarodowym forum swymi refleksjami. 

 

Proponowane sekcje:

 1. Jan Paweł II człowiekiem dialogu (sekcja plenarna)
 2. Dialog i religia
  • Etyczne walory ekumenizmu
  • Dialog międzyreligijny
  • Dialog wewnątrzkościelny – między integryzmem a „postępowością”
  • Dialog Państwo-Kościół
  • Radykalizm ewangeliczny a dialog
  • Ekstremizm jako zaprzeczenie dialogu
 3. Dialog i polityka
  • Dyplomacja jako platforma dialogu międzynarodowego
  • Parlamenty jako przestrzeń dialogu
  • Dialog między I i III światem
  • Wolność słowa jako gwarancja dialogu społecznego
  • Konsultacje społeczne, lobbing, referenda jako formy dialogu
  • Śląsk jako przestrzeń dialogu
 4. Dialog i kultura
  • Dialog kręgów kulturowych
  • Nowoczesna cywilizacja a kultury pierwotne
  • Literatura i sztuki piękne jako formy dialogu
  • Edukacja i etyka – dialog pokoleń i kultur 
 5. Dialog i biznes
  • Dialog etyki z biznesem
  • Różnice kulturowe a biznes międzynarodowy 
 6. Etyka w medycynie

Organizatorzy:

Akademia Polonijna w Częstochowie

Dyscypliny naukowe:

Teologia

Słowa kluczowe:

etyka, J. Paweł II

Źródło:  http://new.ap.edu.pl/opencms/opencms/wydzialy/interdyscyplinarny/instytut_ekonomii_administracji/konferencje/II_morianistyczne/index.html