Konferencje naukowe 2019

 

Tradycja współcześnie - repetycja czy innowacja?


-
Kraków

Doktoranci Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ zapraszają do udziału w konferencji „Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?”. Głównym przedmiotem namysłu i dyskusji pragniemy uczynić zagadnienie przekształceń, jakim ulegało i ulega pojęcie tradycji we współczesnym literaturoznawstwie.

Pojęcie tradycji, kształtujące dyskurs literaturoznawczy w pierwszej połowie XX wieku, należy obecnie do kategorii zapoznanych, lekceważonych, zdeprecjonowanych czy wręcz deklaratywnie odrzucanych. Nieufności wobec tradycji, najczęściej rozumianej jako ograniczający i opresyjny kanon, spuścizna, zespół norm, które trzeba spełniać i kultywować towarzyszy jednak silne zainteresowanie takimi kategoriami jak pamięć literatury, intertekstualność czy pamięć kulturowa. Celem naszej konferencji jest wywołanie dyskusji zarówno nad utrwalonym już rozumieniem tradycji, jak i nad nieco nowszymi sposobami interpretowania tego pojęcia, dlatego też proponujemy poddać pod rozwagę następujące problemy i zagadnienia:

· dwudziestowieczne tradycje literackie i ich recepcja oraz przekształcenia,

· pojęcie tradycji w historii sztuki oraz badaniach nad kulturą wizualną,

· transdyscyplinarność pojęcia tradycji,

· relacje między tradycją, pamięcią a historią,

· tradycja jako wierność i jako zdrada, problem kultywacji tradycji i dążenia do oryginalności,

· tradycja a historia literatury,

· koncepcje intertekstualności a teorie wpływów literackich,

· tradycja literacka jako pamięć literatury,

· pamięć kulturowa a tradycja,

· postmodernizm wobec tradycji i nowatorstwa,

· problem oryginalności i nowatorstwa we współczesnej kulturze,

· repetycje i innowacje jako techniki gry z tradycją.

Drugim, równie istotnym co cel badawczy, zamierzeniem naszej konferencji jest zapoczątkowanie nowej tradycji. Zgodnie z owym zamiarem tegoroczna konferencja byłaby pierwszą edycją z cyklu „Predoctoraliów” zaplanowanych także jako sposób zintegrowania środowiska doktorantów nauk humanistycznych. Liczymy na to, że w trakcie tegorocznej konferencji i dzięki możliwości wymiany intelektualnych zainteresowań, zrodzą się pomysły zorientowanych wokół problematyki tradycji i pamięci kulturowej projektów, a także kolejnych paneli dyskusyjnych, poświęconych odmiennym problemom.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres: konferencja.tradycja@gmail.com

Na zgłoszenia zawierające konspekt wystąpienia (ok. 2000 znaków) czekamy do 15 grudnia 2012 roku. O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy uczestników do 5 stycznia 2012 roku. Opłata konferencyjna wynosi 120 złotych, planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Nocleg nie jest wliczony w opłatę konferencyjną, niemniej organizatorzy oferują uczestnikom spoza Krakowa pomoc w znalezieniu noclegu.

Organizatorzy:

Anna Jarmuszkiewicz,

Justyna Tabaszewska,

Opieka naukowa:

prof. dr hab. Ryszard Nycz


Organizatorzy:

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

tradycja

Źródło:  http://www.staff.amu.edu.pl/%7Estudiumd/index.php?download=Tradycja%20wspolczesnie.pdf