Konferencje naukowe 2019

 

VIII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych”


-
Kielce

Tematyka Konferencji:

  • DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA
  • MODELOWANIE RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU WYPADKÓW DROGOWYCH
  • ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO I CZYNNEGO


Zapraszamy do zaprezentowania referatów merytorycznie związanych z tematyką Konferencji.

Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane. Zakwalifikowane referaty zostaną wygłoszone podczas obrad lub przedstawione w sesji plakatowej.

Wszystkie zakwalifikowane na konferencję referaty zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych.

Dodatkowo referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną wydrukowane w Monografii wydanej w języku angielskim (7 pkt.).


Warunkiem wydrukowania i dopuszczenia do prezentacji referatu oraz uczestnictwa (również bez referatu) jest wniesienie opłaty konferencyjnej w kwocie 1230zł (1000zł +23%VAT) (300€)w terminie do 15.11.2011r na konto Politechniki Świętokrzyskiej

17 1240 2092 9022 1000 2500 1621

Z dopiskiem:

VIII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w Pojazdach  Samochodowych”


Uwaga

W celu łatwiejszej identyfikacji na druku przelewu należy wpisać imiona i nazwiska osób, za jakie dokonana jest opłata oraz nazwę instytucji, jaką reprezentują.


Organizatorzy:

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, Politechnika Świętokrzyska

Dyscypliny naukowe:

Mechanika

Słowa kluczowe:

samochody

Źródło:  http://www.tu.kielce.pl/~zpsic/konferencje_html/konferencje.html