Konferencje naukowe 2019

 

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością


-
Biała Podlaska

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i informacji o barierach w działaniach i uczestnictwie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także o budowaniu środowiska bez barier i sposobach ich przezwyciężania. Pragniemy zainicjować dyskusję o uwarunkowaniach skutecznej rehabilitacji kompleksowej, szczególnie pochylając się też nad aktywizacją społeczną i zawodową.

Planowane sesje:

  1. Rehabilitacja medyczna w aktywizacji osób z niepełnosprawnością
  2. Bariery osobowe i środowiskowe w uczestnictwie osób z niepełnosprawnością
  3. Rehabilitacja kompleksowa – współczesne kierunki działań w aktywizacji społecznej i zawodowej
  4. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, prawników, socjologów i pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz lekarzy, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani  w rehabilitację kompleksową.


Organizatorzy:

Katedra Fizjoprofilaktyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Tel. 83 342-88-23 
Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Tel. 81 445-33- 33 (30) Tel. komórkowy: 601 804 790


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

osoby niepełnosprawne, rehabilitacja kompleksowa, aktywizacja osób niepełnosprawnych, sport i turystyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Źródło:  http://www.awf-bp.edu.pl/isc-2013.html