Konferencje naukowe 2019

 

Manifest, manipulacja, marketing szeptany. Język, Literatura i Kultura.


-
Łódź

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą edycję międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Manifest, manipulacja, marketing szeptany
JĘZYK, LITERATURA I KULTURA

Konferencja odbędzie się w dniach 19. – 20.04.2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Przewidywane są następujące sekcje:
1. Językoznawstwo ogólne i stosowane;
2. Literaturoznawstwo;
3. Kulturoznawstwo.

Celem konferencji jest umożliwienie studentom i studentkom, zarówno studiów doktoranckich i magisterskich, jak również utalentowanym studentom i studentkom studiów licencjackich, dyskusji o najnowszych trendach, które koncentrują się wokół pojęć manifestu, manipulacji i marketingu szeptanego (ang. Manifesto, Manipulation and Word of Mouth) oraz przedstawienie dotychczasowych badań.


Organizatorzy:

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Koło Naukowe Germanistów UŁ "Mehr Licht!"


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

reklama, manifest, manipulacja, marketing szaptany

Źródło:  http://www.mdreikonferenz.pl/