Konferencje naukowe 2019

 

Enigma piękna


-
Lublin

Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Enigma piękna” odbędzie się 10 lutego 2015 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie piękna, jak i innych wartości estetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych kanonów piękna kobiecego oraz procesów estetyzacji rzeczywistości.

Więcej informacji: enigmapiekna.wordpress.com


Organizatorzy:

Koło Naukowe Estetyków UMCS


estetycy@wfis.umcs.lublin.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Teologia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

sztuka, piękno, wartość estetyczna, estetyzacja rzeczywistości

Źródło:  http://enigmapiekna.wordpress.com