Konferencje naukowe 2019

 

GeoShale 2014 - Recent advances in geology of fine-grained sediments


-
Warszawa

Druga edycja spotkania GeoShale, które w 2012 roku zakończyło się sukcesem: 180 naukowców z 19 krajów dyskutowało przez trzy dni sedymentologię łupków, stratygrafię, właściwości fizyczne i chemiczne, a także liczne aspekty poszukiwania i eksploatacji gazu. 
Skały drobnoklastyczne, stanowiące około 70% zapisu sedymentacyjnego, są obiektem rosnącego zainteresowania. Łupki są tradycyjnie znane w przemyśle naftowym jako skała macierzysta i uszczelniająca. W ostatnich czasach stały się bardzo ważnym celem w poszukiwaniu gazu i ropy łupkowej. Ich niska przepuszczalność ma również znaczenie w planowaniu magazynowania CO2, czy też odpadów promieniotwórczych.

Proponowana tematyka sesji: 
Shale Basins Stratigraphy, Paleoenvironment and Paleoclimate
Shale Geochemistry, Diagenesis and Reservoir Properties
Shale Basins' Geophysics and Tectonics
Shale Gas Exploration and Production


Organizatorzy:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczyosoba do kontaktu: Katarzyna Sobień
geoshale@pgi.gov.pl
(22) 45 92 274


geoshale@pgi.gov.pl

Dyscypliny naukowe:

Geologia, Geofizyka i Geochemia

Słowa kluczowe:

geofizyka, geologia, skały łupkowe, shalegas, osady drobnoziarniste, mułowce, iłowce

Źródło:  http://www.geoshale.com,