Konferencje naukowe 2019

 

Polskie ślady Conrada


-
Lubartów

Zakład Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt i przyjemność zorganizowania piątej międzynarodowej konferencji conradowskiej w dniach 12-16 lipca 2011r. Zapraszamy do udziału wszystkich badaczy i miłośników twórczości Conrada.
Na konferencji przedstawione zostaną referaty (w języku angielskim) dotyczące rozmaitych aspektów życia i twórczości Josepha Conrada i spraw z nimi związanych (konteksty polskie i środkowo-wschodnioeuropejskie Conrada należeć będą do głównych tematów konferencji). Wybrane referaty zostaną opublikowane w dwu tomach serii Conrad: Eastern and Western Perspectives, wydawanej przez East European Monographs w Boulder oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dystrybucji Columbia University Press w Nowym Jorku.
Po konferencji (w dniach 16-22 lipca 2011r.) odbędzie się wyjazd studyjny "Polskie ślady Conrada", obejmujący Lublin i Lubelszczyznę, Zakopane, Kraków i Warszawę.
Proszę przysłać deklarację uczestnictwa (z referatem lub bez referatu) na adres e-mailowy lub pocztowy konferencji. Jeżeli znają Państwo osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej konferencji, proszę o zachęcenie ich do skontaktowania się.


Organizatorzy:

Zakład Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki UMCS

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

J. Conrad

Źródło:  http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=2991