Konferencje naukowe 2019

 

RESEARCH 2013 - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych


-
Kraków

Do udziału w spotkaniach RESEARCH 2013, w charakterze prelegentów, zaproszeni zostali eksperci w obszarze zarządzania projektami badawczymi reprezentujący kluczowe instytucje związane z rozwojem tej dziedziny w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a także przedstawiciele zagranicznych kolegiów działających w europejskim obszarze B+R - Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji), Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz organizacji zrzeszających praktyków zarządzania projektami: European Association of Research Managers and Administrators (EARMA), European Knowledge Transfer Society (EUKTS), League of European Research Universities (LERU) i National Council of University Research Administrators (NCURA).

Wydarzeniom RESEARCH 2013, towarzyszyć będzie sesja plakatowa, poświęcona prezentacji ofert badawczych instytucji naukowych, których słuchacze uczestniczyli w studiach Zarządzanie Projektem Badawczym, prowadzonych przez uczelnie partnerskie Projektu. Podsumowaniem sesji będzie wyłonienie najbardziej atrakcyjnej – w ocenie uczestników konferencji – oferty badawczej.

Spotkania realizowane są w ramach Projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki” i stanowią jego podsumowanie.


Organizatorzy:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

research, badania, projekt, komercjalizacja

Źródło:  http://zpb.edp.org.pl/pl/proresearch-2013.html