Konferencje naukowe 2019

 

„W zatroskaniu o Ojczyzny dobro…” – Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII-XX w.


-
Kraków

Fundacja "Panteon Narodowy" w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe Historyków Studentów UJ serdeczne zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

„W zatroskaniu o Ojczyzny dobro…” – Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII-XX w.

W programie sesji - która odbędzie się 17 stycznia 2014 r. w Krakowie – przewidywane są referaty studenckie, a także wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii UJ. Program zakłada ponadto podział na panele dyskusyjne (w zależności od ilości zgłoszeń), przerwę obiadową dla referentów oraz zwiedzanie krypt powstającego Panteonu przy Kościele św. św. Piotra i Pawła, które odbędzie się po zakończeniu obrad (chęć uczestnictwa w zwiedzaniu prosimy zadeklarować
w formularzu zgłoszeniowym).

Termin nadsyłania abstraktów – 22 grudnia 2013 r.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł.


Organizatorzy:

Fundacja "Panteon Narodowy" w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe Historyków Studentów UJ


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia


Źródło:  http://www.speedyshare.com/UzucV/zaproszenie-i-formularz.rar