Konferencje naukowe 2019

 

TRANSGRANICZNOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU - Medyczno-prawne uwarunkowania bezpiecznego funkcjonowania osób fizycznych i prawnych


-
Suwałki

Granice państwowe mają za zadanie oddzielać od siebie państwa, co pośrednio prowadzi również do rozdzielenia praktycznie wszystkich sfer życia poszczególnych narodów począwszy od języka, kultury, religii, a skończywszy na normach prawnych i moralnych. Wydaje się trudne znalezienie elementów, które mogłyby połączyć oddzielone nawzajem kraje, a jednak udaje się to dzięki współpracy transgranicznej – szczególnie na płaszczyźnie naukowej.

Jako ludzie zajmujący się szeroko rozumianą ochroną zdrowia, również jej prawnymi i społecznymi aspektami, postanowiliśmy umożliwić wypowiedzenie się na forum międzynarodowym wszystkim tym osobom, którym bliskie są owe zagadnienia. Chcemy dyskutować na temat inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia, a także europejskich programów z tym związanych. Zastanowimy się zwłaszcza nad rozwojem i wykorzystaniem telemedycyny oraz turystyki uzdrowiskowej w regionach transgranicznych. Wydaje się, że ważnym zagadnieniem w obliczu „starzenia się społeczeństwa europejskiego” są także odnowa biologiczna i opieka nad dojrzałym pacjentem. Z punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia należałoby poddać również rozważaniom metody zapobiegania przemocy w ochronie zdrowia ze szczególnym naciskiem na to, czym jest przemoc, jak ją rozpoznać i jaką nad nią zapanować. Szczególną uwagę chcemy skupić na tym, jak wygląda i jak powinna wyglądać relacja pomiędzy kształceniem a możliwością podjęcia pracy oraz transgranicznością jako szansą rozwoju zawodowego. Równolegle odbędą się warsztaty przeprowadzone przez specjalistów z Poltransplantu.

Postaramy się więc wspólnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wykorzystać sytuację, którą tworzy brak granic wewnątrzwspólnotowych i jak wykorzystać zaletę, którą daje Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie i Rosji spotkanie na jednej, wspólnej granicy – granicy Unii Europejskiej.

Organizatorzy planują wydanie monografii (4 pkt.), zawierającej przyjęte i pozytywnie zrecenzowane artykuły uczestników Konferencji. Możliwe jest opublikowanie artykułu bez wystąpień lub udziału w konferencji.

Terminy:

·         do 20.03.2013 r. zgłoszenie udziału w Konferencji i Streszczenia

·         do 31.03.2013 r. przesłanie pełnej wersji pracy u osób chcących wziąć udział w obradach na Konferencji

·         do 30.04.2013 r. ostateczny termin przygotowania i nadsyłania pracy

·         do 31.03.2013 r. przesłanie pełnej opłaty konferencyjnej na konto:

KB Oddział w Suwałkach nr

75 1500 1719 1217 1003 4401 0000

z dopiskiem IOZ Konferencja

Opłaty:

·         350  − obejmuje koszt uczestnictwa wraz z publikacją, wyżywienie, nocleg 23 – 25.04.2013 r. i imprezę towarzyszącą,

·         150 zł − obejmuje koszt samej publikacji bez udziału w Konferencji,

·         istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dodatkową opłatą w terminach:

-           22/23.04.2013 r.

Więcej informacji: www.pwsz.suwalki.pl/konferencje


Organizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w SuwałkachInstytut Ochrony Zdrowia


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Prawo i Administracja, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, PWSZ Suwałki, transgraniczność, monografia

Źródło:  http://pwsz.suwalki.pl/konferencje