Konferencje naukowe 2019

 

Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską


-
Toruń

Percepcja Ameryki Łacińskiej w Polsce oraz ocena wzajemnych związków z państwami latynoamerykańskimi uległy na przestrzeni kilkunastu lat zasadniczej zmianie. Pogląd głoszący, że Latynoameryka ze względu na odrębność priorytetów nie należy do tradycyjnych obszarów zainteresowania polskiej polityki zagranicznej ustępuje twierdzeniu, iż w interesie Polski leży zwiększenie obecności w Ameryce Łacińskiej ze względu na wagę polityczną tego regionu, jego potencjał gospodarczy oraz wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej. Przemiana w postrzeganiu kontynentu latynoamerykańskiego niesie za sobą istotne konsekwencje: wiąże się ze zwiększeniem zainteresowania tym rejonem świata, ożywia dyskurs naukowy, a także inspiruje do analizowania i pogłębiania relacji na różnych płaszczyznach.

Zadaniem niniejszej konferencji jest nie tylko zabranie głosu w trwającej debacie na temat znaczenia Ameryki Łacińskiej dla Polski, lecz również zachęcenie do podjęcia dyskusji na temat tego, jak na przestrzeni lat kształtowały się relacje polsko-latynoamerykańskie, co wpływało na temperaturę i żywotność tych stosunków oraz wzajemne postrzeganie państw i społeczeństw, a także czy owe kontakty stoją przed perspektywą rozwoju. Co więcej, problematykę istotną dla rozważań odnośnie do relacji dwustronnych stanowi kwestia emigracji oraz oddziaływania diaspory (polskiej w krajach Ameryki Łacińskiej i latynoamerykańskiej w Polsce) na politykę, ekonomię oraz kulturę.

Pojęcie relacji polsko-latynoamerykańskich organizatorzy proponują rozpatrywać w szerokim zakresie, obejmującym wszelkie aspekty działalności i dotyczącym następujących zagadnień:

·         Wzajemne relacje polityczne, gospodarcze oraz społeczne Polski i państw Ameryki Łacińskiej

·         Związki kulturowe. Historia i współczesność

·         Współpraca naukowa – doświadczenia i przyszłość

·         Polonia w regionie latynoamerykańskim. Działalność organizacyjna i wkład w rozwój państw Ameryki Łacińskiej

·         Emigracja latynoamerykańska w Polsce

·         Wpływ sytuacji na arenie międzynarodowej na dwustronne stosunki Polski i krajów Ameryki Łacińskiej

·         Wpływ polskiej akcesji do Unii Europejskiej na kształt relacji wzajemnych

·         Państwa priorytetowe (Federacyjna Republika Brazylii, Republika Argentyńska, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Republika Chile) i państwa ważne (Boliwariańska Republika Wenezueli, Republika Kolumbii) – realizacja założeń „Strategii RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się”

·         Rozwój partnerstwa i dialogu

·         Zawiązywanie współpracy pomiędzy regionami

·         Perspektywy rozwoju kontaktów wzajemnych


Organizatorzy:

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

Ameryka Łacińska

Źródło:  http://www.wpism.umk.pl