Konferencje naukowe 2019

 

IV Wiosenne Spotkania Sercowo-Naczyniowe. Standardy, praktyka, najnowsze wytyczne


-
Warszawa

 Dynamiczny rozwój medycyny, a szczególnie zagadnień dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo naczyniowego niewątpliwie zwiększa możliwości nowoczesnej opieki nad chorym. W 2012 opublikowano bardzo ważne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków, prewencji chorób układu sercowo naczyniowego, pojawiała się nowa definicja zawału serca, ogłoszono nowe zasady postepowania w niewydolności serca i u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. W ostatnim okresie do zastosowania klinicznego wprowadzono nowe doustne leki przeciwkrzepliwe o mechanizmach działania odmiennych od antagonistów witaminy K, Część z nich już weszła do praktycznego klinicznego zastosowania.

W naszym odczuciu nowe antykoagulanty spowodują prawdziwą rewolucję w leczeniu przeciwkrzepliwym. Najpewniej w ciągu najbliższych lat będą one coraz częściej stosowne i zapewne powoli będę zastępować dotychczas stosowany acenokumarol i warfarynę. Wszystko to sprawia, że istnieje duża potrzeba, a wręcz konieczność przekazywania tej wiedzy szerokiemu gronu lekarzy praktyków. Współdziałanie kardiologów, w lekarzy rodzinnych, internistów oraz specjalistów chorób układu krążenia daje szansę na skuteczniejsze rozwiązywanie ważnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest to możliwe między innymi dzięki spotkaniom naukowo – dydaktycznym takim jak konferencja IV Wiosenne Spotkania Sercowo-Naczyniowe. Standardy, praktyka, najnowsze wytyczne organizowaną przez Klinikę Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas konferencji będą omówione zagadnienia szczególnie ważne przy podejmowaniu konkretnych decyzji klinicznych. Jesteśmy przekonani że Konferencja będzie cennym źródłem praktycznej wiedzy.


Organizatorzy:

Klinika Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Niezabiegowa

Słowa kluczowe:

kardiologia, układ sercowo-naczyniowy

Źródło:  http://www.wssn.com.pl