Konferencje naukowe 2018

 

Zachwyt w literaturze, języku i kulturze


-
Piotrków Trybunalski

Organizator konferencji zwraca sie do pracowników naukowych, doktorantów
zainteresowanych sygnalizowana wyzej problematyka o udzial w sesji naukowej. Uczestników prosze
o nadeslanie zgloszen wraz z tytulem referatu i abstraktem do 31 maja 2013. Oplata konferencyjna
wynosi 380 zlotych. Prosze wplacic ja do 31 maja 2013 roku na konto Uniwersytetu:
Raiffeisen Bank Oddzial w Kielcach
nr 48175011100000000021081237
z zaznaczeniem konferencja: Zachwyt w literaturze, jezyku ikulturze (Piotrków Trybunalski)
Oplata konferencyjna przeznaczona zostanie na pokrycie wyzywienia, jednego noclegu, kosztów
publikacji tomu pokonferencyjnego. Jesli potrzebna bedzie Panstwu faktura, nalezy zadeklarowac to w
formularzu zgloszeniowym, podajac nazwe uczelni (instytucji), jej adres oraz NIP.
Zgloszenia prosze kierowac na adres e-mail: zachwyt.2013@o2.pl badz na adres uczelni.


Organizatorzy:

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydzial Filologiczno-Historyczny
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Instytut Filologii Polskiej


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

zachwyt