Konferencje naukowe 2019

 

XIII FORUM MUZYKA DAWNA na UMFC „Między Warszawą a Wiedniem”


-
Warszawa

W dniach 1–8 lutego 2015 r. odbę­dzie się XIII FORUM MUZYKA DAWNA na UMFC. Forum adre­so­wane jest do osób zain­te­re­so­wa­nych muzyką dawną gra­ją­cych na instru­men­tach histo­rycz­nych i współczesnych. 

Koncepcja i kie­row­nic­two kursu — dr hab. Agata Sapiecha


Organizatorzy:

UMFC, Austriackie Forum Kultury, Austria Barock Akademie, Instytut Czeski


Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

forum, muzyka dawna

Źródło:  http://www.chopin.edu.pl/pl/2015/01/xiii-forum-muzyka-dawna-na-umfc