Konferencje naukowe 2019

 

I Konferencja Naukowa „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem.


-
Toruń

Zakres tematyczny konferencji:

- Pamięć o walce z dyktaturami

- Polityczne wykorzystywanie pamięci o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem

- Pamięć o walce ze zniewoleniem, dominacją i kolonializmem

- Indywidualne, rodzinne i lokalne aspekty pamięci

- Pamięć o walce o wolność w obliczu Holocaustu

- Pamięć o walce przeciwko nazizmowi, faszyzmowi i japońskiemu militaryzmowi

- Pamięć o oporze wobec bolszewizmu, stalinizmu i komunizmu

Konferencja otwarta jest nie tylko dla badaczy zagadnienia i jego teoretyków reprezentujących środowisko akademickie, lecz również dla praktyków: społeczników, polityków i urzędników, na co dzień dbających o zachowanie pamięci o przeszłości.

Wynikiem konferencji będzie publikacja, zawierająca artykuły zgodne z tematyką konferencji, która ukaże się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej.


Organizatorzy:

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Politologia

Słowa kluczowe:

pamięć historyczna, totalitaryzm

Źródło:  http://www.politics-of-memory.umk.pl