Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku"


-
Kazimierz Dolny

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych obszarach edukacji. Przedmiotem zainteresowania i dyskusji chcemy uczynić zarówno możliwości jakie niosą nowoczesne sposoby komunikacji i technologie służące podniesieniu jakości kształcenia, jak również humanistyczne i etyczno-prawne aspekty ich zastosowania. Nowoczesne metody i urządzenia oferowane przez, konkurujące ze sobą na ryku światowym firmy, nie zawsze poddawane są właściwej ewaluacji pod kątem ich przydatności. Dynamiczne zmiany na wszystkich poziomach kształcenia skłaniają do refleksji nad miejscem i rolą TI w edukacji tak dzieci i młodzieży, jak też osób dorosłych. Mając na uwadze szanse i zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami i sposobami komunikacji, serdecznie zapraszamy przedstawicieli społeczności akademickich i szkolnych do udziału w konferencji. Będzie ona miejscem wymiany poglądów, opinii oraz zaprezentowania wyników badań osób reprezentujących te środowiska. Podczas konferencji zorganizowane zostaną warsztaty techniczne dla wszystkich uczestników. Zaproszeni przedstawiciele kilku firm zaprezentują swoje najnowsze produkty i rozwiązania wspomagające proces kształcenia.


Organizatorzy:

Pracownia Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
konferencja@ictie.umcs.lublin.pl


Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie, Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, ict, media w kształceniu

Źródło:  http://ictie.umcs.lublin.pl