Konferencje naukowe 2019

 

Milczenie w języku i kulturze


-
Warszawa

Koło Językoznawcze Wydziału Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

serdecznie zaprasza studentów i doktorantów na ogólnopolską
konferencję naukową pt.

„MILCZENIE W JĘZYKU I KULTURZE”.

Oczekujemy, że referaty będą skoncentrowane przede wszystkim na
analizach materiałowych. Szczególnie zależy nam na omówieniach
sposobów obecności milczenia i przemilczeń, a także mechanizmów
komunikowania nie wprost w języku i różnorodnych tekstach oraz w
kulturze widzianej poprzez pryzmat języka.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. na Wydziale Nauk
Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wstępnych zgłoszeń do 10 marca 2011 roku
na adres:

Koło Językoznawcze UKSW,

Instytut Filologii Polskiej UKSW,

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

lub pocztą elektroniczną: a.kozlowska@uksw.edu.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo wyboru zgłoszeń.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje koszty organizacyjne oraz
wyżywienie (obiady i kolację).

Uczestnicy sami ponoszą koszty zakwaterowania. Proponujemy Państwu
pośrednictwo w rezerwacji noclegów w pobliskim Domu
Rekolekcyjno-Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dewajtis 3, strona
internetowa: http://dobre-miejsce.home.pl/drf/index.php).


Organizatorzy:

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Kultura, język, milczenie

Źródło:  http://www.uksw.edu.pl/node/1921