Konferencje naukowe 2019

 

Regionalia - tradycja kontra rzeczywistość globalna


-
Gdańsk

Celem spotkania jest wymiana poglądów i dyskusja na temat miejsca kultury regionalnej
we współczesnym świecie. W ramach spotkania chcielibyśmy zastanowić się wraz z
Państwem, co charakteryzuje kulturę danego regionu i jak ona się tworzy oraz czy
wizerunek polskich regionów zmienił się na przestrzeni lat.
Interesuje nas także wpływ globalizacji na wytwarzanie i przemiany kultury ludowej,
czy jest ona zagrożona przez masową produkcję, czy ma szansę zaistnieć wśród
szerokiego grona odbiorców.
Chcielibyśmy wraz z Państwem spróbować odpowiedzieć na pytania czy pojęcie
odrębność regionalnej ma rację bytu we współczesnym społeczeństwie i czy
rzeczywistość globalna oznacza upadek ludowości czy jedynie jej przemiany na rzecz
adaptacji?


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe "Mozaika", Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

antropologia, tradycja, globalizacja, etnologia, kultura masowa, folklor, współczesność, regionalizm, glokalizacja, folk, folkloryzacja, region, kultura ludowa

Źródło:  http://www.mozaika.ug.edu.pl