Konferencje naukowe 2019

 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE „Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”


-
Giżycko

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI


1.    BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA  – ASPEKTY PRAWNE 

 • PODSTAWY PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 • STAN PRAWNY A PRAKTYKA – SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO
 • NIEUCZCIWE PRAKTYKI W HANDLU ŻYWNOŚCIĄ


2.    BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA  – AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

 • ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA
 • PRODUKCJA ŻYWNOŚCI A OCHRONA ŚRODOWISKA I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
 • WYBORY KONSUMENCKIE I POSTAWY ŻYWIENIOWE
 • ZABURZENIA I CHOROBY ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM
 • ZMIANY KLIMATYCZNE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – ASPEKTY METODOLOGICZE I PRAKTYKA
 • WPŁYW POLITYKI I EKONOMII NA PRODUKCJĘ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • WPŁYW MEDIÓW NA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I POSTAWY KONSUMENCKIE


3.    PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ ORAZ NADZORCZĄ W OBSZARZE ŻYWIENIOWYM

 • SYSTEMY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWIENIA
 • KONTROLA ŻYWNOŚCI IMPORTOWANEJ
 • INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I PRYWATNE ORAZ FIRMY CERTYFIKUJĄCE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
 • ZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 • PRODUCENCI ŻYWNOŚCI – METODY, TECHNIKI, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Na karty zgłoszenia czekamy do 22 lutego 2015 roku.

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł (do 31 grudnia 2014 roku – 330 zł)*, wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na: 

 • materiały konferencyjne, 
 • publikację w recenzowanej monografii naukowej (4 punkty), 
 • uroczysty bankiet przewidziany wieczorem 25 marca 2015 roku
 • integracyjną kolację przy ognisku przewidzianą wieczorem 26 marca 2015 roku,
 • 30% rabatu na zabiegi w MEDI.SPA&WELLNESS.

*OFERTA SYLWESTROWA – Dla osób, które prześlą kartę zgłoszeniową na II Międzynarodową Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE  – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE oraz uiszczą opłatę konferencyjną na konto Organizatora do 31 grudnia 2014 roku – opłata konferencyjna  wynosi 330 zł


Na gotowe artykuły pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE  – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE pt. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia, zgodne z wymaganiami redakcyjnymi czekamy do 30 kwietnia 2015 roku. Monografia ukaże się najpóźniej do końca stycznia 2016 roku.


Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań


zdrowie@wsb.net.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Psychologia, Prawo i Administracja, Ekologia i Ochrona Przyrody, Weterynaria, Biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologia żywnoći i żywienia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, logistyka, dietetyka, żywienie, żywność, biotechnologia, aspekty prawne, jednostki certyfikujące, jednostki nadzorujące, żywność genetycznie modyfikowana

Źródło:  http://www.zdrowie.wsb.net.pl