Konferencje naukowe 2019

 

Tańczę, więc jestem. Filozofia a taniec.


-
Lublin

Taniec jest fenomenem powszechnym, uznawanym za jeden z najstarszych i najbardziej znaczących elementów kultury. Należy do pierwotnych form ekspresji. Na przestrzeni dziejów  niewielu filozofów poświęciło uwagę sztuce tańca, ale ci którzy to uczynili należą do znaczących postaci w historii filozofii. Celem konferencji jest podjęcie problemów filozoficznych i estetycznych, które generuje fenomen tańca. Zapraszamy studentów i doktorantów kierunku filozofia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filologia do nadsyłania propozycji wystąpień. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Proponowane zagadnienia:

•             taniec – pomiędzy sztuką a sportem

•             ciało jako tworzywo sztuki tańca

•             kiedy ruch staje się tańcem?

•             teorie genezy tańca

•             formy, funkcje i znaczenie tańca

•             dzieła choreograficzne jako dzieła sztuki

•             o tańcu – filozofia, estetyka, choreologia

Zachęcamy  do przedstawiania innych propozycji w obrębie nakreślonej tematyki. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres estetycy@wfis.umcs.lublin.pl do 31 marca.


Organizatorzy:

Koło Naukowe Estetyków UMCS
estetycy@wfis.umcs.lublin.pl


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

sztuka, ciało, estetyka, taniec, ruch