Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ”Pomiędzy tożsamością a obrazem”


-
Katowice

Problematyka tożsamości jest zagadnieniem szczególnie interesującym humanistykę przynajmniej od połowy XX wieku. Określenie relacji podmiotu względem siebie samego i otoczenia umożliwia jednostce identyfikację oraz odnalezienie swojego miejsca we wspólnocie społecznej. Funkcjonując w rzeczywistości, którą Zygmunt Bauman dawno już nazwał epoką płynnej nowoczesności, zmuszeni jesteśmy konstruować i identyfikować swój system wartości na podstawie różnorodnych dyskursów.

Zdaniem Helmutha Plessnera, człowieka od zwierząt odróżnia samoświadomość. Jest ona możliwa dzięki umiejętności spojrzenia z zewnątrz na swój własny obraz. Konstrukcja ludzkiej tożsamości opierać się więc będzie na stosunku do własnego wizerunku. Właśnie tej relacji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej. Chcemy zapytać, na ile tworzony obraz jest zgodny z prawdą – czy jego działanie uwalnia, czy też zniewala. Dlaczego zasłaniamy się wizerunkami, zacierając w ten sposób wnętrze człowieka. Jak duża jest odległość pomiędzy naszą tożsamością, a noszoną przez nas w dzisiejszym społeczeństwie maską – czy tworzenie takich sztucznych osobowości jest lekarstwem na niemoc określenia samego siebie? Jak właściwie zdiagnozować ucieczkę w wirtualny świat awatarów, których obrazy sami tworzymy, udoskonalając w ten sposób samych siebie (jednocześnie przez cały czas pozostając w ukryciu)?

 

Relacjom pomiędzy tożsamością i obrazem, pragniemy przyjrzeć się z perspektywy wielu dyscyplin, takich jak np.: filozofia, literaturoznawstwo, psychologia, medioznawstwo, antropologia, historia sztuki, estetyka, teologia, prawo.

 

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz abstraktów na adres tozsamosc.obraz@gmail.com do 15 kwietnia (długość: do 2000 znaków ze spacjami, czcionka: Times New Roman 12, interlinia: 1,5) wraz z danymi – imieniem i nazwiskiem, stopniem naukowym, afiliacją, numerem telefonu.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie podana 22 kwietnia 2013 roku.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 złotych.

Organizatorzy konferencji nie zapewniają prelegentom noclegu, ale deklarują pomoc w wyszukaniu możliwie najlepszej oferty. O szczegółach poinformujemy zakwalifikowanych prelegentów oraz prelegentki. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki oraz Koło Naukowe Filozofii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Koło Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

sztuka, tożsamość, międzynarodowa, obraz, pomiędzy