Konferencje naukowe 2019

 

Papinian i rok 212 - bohater także na nasze czasy. Rozwój europejskiej tradycji prawa prywatnego


-
Kraków

 

W nadchodzącym roku mija 1800. rocznica heroicznej śmierci prawnika starożytnego Rzymu.

Z tej okazji pragniemy zastanowić się nad:

·         porównaniem współczesnych rozwiązań prawa prywatnego z dorobkiem prawa rzymskiego i europejskiej tradycji prawnej,

·         harmonizacją prawa prywatnego w Unii Europejskiej w perspektywie doświadczeń tradycji rzymskiej,

·         podobieństwem między autorytetem jurystów a współczesną rolą orzecznictwa i dogmatyki,

·         rolą moralności w zawodzie prawnika,

·         a także prawem publicznym w perspektywie prawnoporównawczej.

 

 

Więcej informacji na stronie http://tbsp.pl/index.php?&id=603


Organizatorzy:

Sekcja Prawa Rzymskiego TBSP UJ, Koło Naukowe Utriusque Iuris UW, Koło Naukowe Bona Fides UAM

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

prawo porównawcze, prawo rzymskie, prawo prywatne

Źródło:  http://tbsp.pl/index.php?&id=603