Konferencje naukowe 2019

 

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?


-
Katowice

Studenckie Koło naukowe Romantyzmu, które działa na Uniwersytecie Śląskim, pragnie zaprosić studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową „Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?”. Wydarzenie zaplanowane jest na 13–14 marca 2013 roku i odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Epoka romantyzmu stała się momentem przełomowym w wielu dziedzinach, takich jak literatura, sztuka, filozofia. Przyniosła również znaczne zmiany cywilizacyjne i społeczne, przeobrażając dotychczasowy obraz świata i wywierając duży wpływ na kolejne epoki. W trakcie obrad konferencyjnych chcielibyśmy przyjrzeć się różnym aspektom szeroko pojętych granic, związanych z romantyzmem. Do dyskusji zapraszamy nie tylko literaturoznawców, ale również przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych. Proponowane obszary zagadnień to:

- granice pomiędzy oświeceniem a romantyzmem;

- przełom romantyczny, preromantyzm, schyłek romantyzmu;

- przełomowe tendencje w sztuce doby romantyzmu;

- łamanie norm społecznych oraz konwencji gatunkowych i artystycznych przez romantyków;

- granice między sztukami;

- romantyzm a późniejsze epoki;

- problematyka granic państwowych w literaturze polskiego romantyzmu.

Wskazane pola badawcze są jedynie propozycjami i nie wyczerpują tematu, jesteśmy więc otwarci na pomysły i indywidualne interpretacje zagadnienia granic romantycznych. Na zgłoszenia wraz z abstraktami czekamy do 3 lutego 2013 roku. Należy wysłać je na adres: skn.romantyzmu@gmail.com. Prosimy zawrzeć w nich najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia).

Konferencja jest bezpłatna, organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i wyżywienia. Czas wystąpienia powinien wynosić 15-20 minut. Planowana jest publikacja pokonferencyjna. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.skn.romantyzmu.netserwer.pl


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Romantyzmu działające na Wydziale Filologicznym UŚ


Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

romantyzm, oświecenie, preromantyzm

Źródło:  http://skn.romantyzmu.netserwer.pl