Konferencje naukowe 2019

 

Mózg – granica czy narzędzie umysłu?


-
Lublin

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję otwierającą nowy cykl
studencko-doktoranckich spotkań naukowych poświęconych tematyce kognitywistycznej.


Będziemy podejmować zagadnienia z zakresu neuronauk, działania i natury umysłu oraz  sztucznej inteligencji. Cykl „Mózg-Myśl-Maszyna” zainaugurujemy konferencją, na której zgłębimy zagadnienie, czy mózg stanowi nieprzekraczalną granicę umysłu, czy raczej jego  podłoże. Pytanie to ma istotne znaczenie w kontekście coraz prężniej rozwijających się  nurtów skoncentrowanych wokół ucieleśnionego umysłu czy usytuowanego poznania jak i w eksperymentalnym podejściu do badania natury procesów poznawczych. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji!

 
Przykładowa tematyka:

. Natura i funkcjonowanie procesów poznawczych
. Mózg a umysł w naukach szczegółowych
. Reprezentacjonizm vs antyreprezentacjonizm
. Poznanie usytuowane
. Eksternalizm, enaktywizm, ucieleśnienie
. Umysł fenomenologiczny a mózg
. Metodologia badań stosowanych w kognitywistyce
. Redukcja a emergencja
. Granice umysłu a granice mózgu


Zapraszamy również do podejmowania innych zagadnień pokrewnych.

Zasady uczestnictwa: abstrakt (250-300 słów) wraz z dokładnym tytułem wystąpienia należy  przesłać na adres kognitywistyka@bacon.umcs.lublin.pl do dnia 11 kwietnia. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do  selekcji referatów. Informacja o zaakceptowaniu referatów zostanie wysłana do 13 kwietnia  drogą elektroniczną. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

http://www.facebook.com/events/636515236373922/?fref=ts


Organizatorzy:

Koło Kognitywistyki UMCS Instytut Filozofii

Wydział Filozofii i Socjologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Psychologia, Biologia

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, mózg, procesy poznawcze, reprezentacjonizm, eksternalizm, enaktywizm, ucieleśnienie

Źródło:  https://www.dropbox.com/s/o82a6lc16prh34b/Zaproszenie.pdf?m