Konferencje naukowe 2019

 

XXI Konferencja "Informatyka w Technologii Metali"


-
Wisła

CEL KONFERENCJI:

  • Prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w gronie przedstawicieli nauki i przemysłu w zakresie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach przetwórstwa metali oraz zarządzania procesami przemysłowymi.

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Nowoczesne narzędzia informatyczne w zastosowaniu do modelowania, sterowania i zarządzania procesami przetwórstwa metali.
  • Symulacja procesów odlewania, nagrzewania wsadu, obróbki cieplnej, obróbki cieplno-chemicznej.
  • Symulacja procesów przetwórstwa metali z uwzględnieniem zjawisk termomechanicznych, rozwoju mikrostruktury i przewidywania własności wyrobów.
  • Wspomagane komputerowo projektowanie narzędzi i technologii w przetwórstwie metali, w tym zastosowania systemów CAD/CAM/CAE.
  • Zastosowania sztucznej inteligencji w metalurgii i inżynierii materiałowej.
  • Zastosowania technik optymalizacyjnych do projektowania procesów i technologii.
  • Prezentacja programów do symulacji procesów przetwórstwa metali i tworzenia nowoczesnych baz danych dla systemów ekspertowych.

Organizatorzy:

Katedra Technologii Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechni Śląskiej;
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH;
Komitet Metalurgii PAN


Dyscypliny naukowe:

Metalurgia

Słowa kluczowe:

przetwórstwo metali, informatyka w metalurgii

Źródło:  http://www.komplastech.agh.edu.pl/