Konferencje naukowe 2019

 

I Konferencja PTMReg p.n. 'Komórki macierzyste i ich innowacyjne wykorzystanie w medycynie'


-
Szczecin

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić naukowców, lekarzy, studentów, przedstawicieli biznesu i dziennikarzy oraz osoby zainteresowane tematyką związaną z medycyną regeneracyjną na I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej. Kongres odbędzie się równolegle z 2-gą Bałtycką Konferencją Komórek Macierzystych a obydwa spotkania zorganizowane zostaną w Szczecinie.

Podczas tych obydwu ważnych wydarzeń naukowych spotkają się światowej sławy wybitni eksperci nie tylko z Polski, ale również z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Azji, prezentując autorskie wykłady. Główne tematy naukowe obydwu spotkań będą poruszać aspekty związane z medycyną regeneracyjną i jej praktyczne zastosowanie w terapii chorób układu krwiotwórczego, krążenia, narządu ruchu, przewodu pokarmowego, centralnego układu nerwowego, a także układu dokrewnego i skóry. Ważnym aspektem będzie omówienie problemów starzenia w kontekście komórek macierzystych.

Podczas trwania kongresu omówione zostaną możliwości zastosowania komórek macierzystych pozyskiwanych z dorosłych tkanek i krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej, mechanizmy regulujące ich przemieszczanie się w tkankach, mechanizmy transformacji nowotworowej komórek macierzystych, oraz aspekty biologiczne występowania w dorosłych tkankach komórek macierzystych przypominających bardzo małe komórki embrionalne (ang. Very Small Embryonic Like Stem Cells - VSELs). Podczas konferencji poruszone zostaną istotne kwestie prawne i etyczne dotyczące badań nad komórkami macierzystymi i wykorzystaniem ich w terapii.

Medycyna regeneracyjna jest przyszłością i nowym wyzwaniem medycyny i trzeba dotrzymać kroku temu wyzwaniu.


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa

Słowa kluczowe:

komórki macierzyste, medycyna regeneracyjna

Źródło:  http://www.konferencjaptmreg.pl/