Konferencje naukowe 2019

 

Oblicza śmierci. Filozofia – Kultura – Prawo – Medycyna – Sztuka


-
Gniezno

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Oblicza śmierci.

Filozofia – Kultura – Prawo – Medycyna – Sztuka

15 stycznia 2016

Interdyscyplinarne Koło Doktorantów „Agenoris” przy Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na V Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową. Tym razem nasze obrady pragniemy poświęcić problematyce związanej ze śmiercią, a zwłaszcza z jej różnymi ujęciami w przestrzeni namysłu: filozoficznego, kulturoznawczego, socjologicznego, prawoznawczego, historycznego, medycznego i innych. Interesować również nas będą różne oblicza śmierci, jakie odnaleźć można w sztuce, a których zmienność towarzyszy przemianom kultury europejskiej.

Śmierć jest wpisana w życie ludzkie (i nie tylko ludzkie) w sposób konieczny. Będąc ostatecznym kresem istnienia biologicznego, śmierć wywołuje lęk przed nieuchronnym stanem pośmiertnym i tym samym staje się bodźcem zmuszającym do racjonalizacji stanu nie-życia w postaci społeczno-kulturowych (etycznych, religijnych) narracji. Na kulturę zatem można spojrzeć przez pryzmat zmagań ducha i witalności ludzkiej z nieprzerwanie zbliżającą się śmiercią, kładącą kres żywotności i stawiającą pod znakiem zapytania sensowność realizowanych planów życiowych. Można też ją określić jako próbę przekroczenia siebie i własnej skończoności, próbę przezwyciężenia – jeśli nie zanegowania – śmierci.

Starania, by zjawisko śmierci w jakiś sposób okiełznać i „rozbroić” podejmowane były i są przez ludzi, którzy związani są z różnymi dziedzinami kultury i nauki. Śmierć występuje bowiem zarówno jako problem antropologii filozoficznej, jako tajemnica, kulturowe tabu, motyw w literaturze, sztuce czy filmie, jak również zagadnienie medyczne. Stąd zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, społecznych, przyrodoznawczych, a także nauk o życiu.

Kontekst i spektrum tematyczne obrad wyznaczają poniższe hasła:

śmierć, tabu, granica, grób, czas, starość, żałoba, morderstwo, Zagłada, nieśmiertelność, zombie, zaświaty, medykalizacja, eutanazja, hospicjum, ciało, aborcja, gore, nekrofilia, ekshumacja

Zgłoszenia, terminy, płatności:

- koszt czynnego uczestnictwa w konferencji: 50 zł

- prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości do 1200 znaków ze spacjami do dnia 4 grudnia 2015 roku na adres konferencja.ikd@gmail.com

- informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 20 grudnia 2015 r.

- Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej

W monografii opublikowane zostaną – na życzenie uczestników – wybrane i zrecenzowane treści wystąpień. Koszt publikacji będzie wynosił ok. 120 zł (3 egzemplarze autorskie).

Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy:

Tomasz Błaszczyk, Ewelina Szurgot-Prus, Kajetan Jagodziński, Marek Błaszczyk, Małgorzata Basińska


konferencja.ikd@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Teologia

Słowa kluczowe:

starość, ciało, żałoba, śmierć, granica, hospicjum, tabu, gore, czas, medykalizacja, zaświaty, nieśmiertelność, zombie, zagłada, grób, morderstwo, eutanazja, aborcja, nekrofilia, ekshumacja