Konferencje naukowe 2019

 

Zrównoważony Rozwój - idea czy konieczność?


-
Warszawa

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Sozologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnę zaprosić Państwa na II Konferencję Naukową „Zrównoważony rozwój – idea czy konieczność”, która odbędzie się 20 stycznia 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sali 314 bud. 21 godz. 13 – 20 (kampusie ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3).

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące: pojęcia, definicji, mitów, możliwości oraz oczekiwań, a także realizacji założeń  Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Konferencja skierowana jest do doktorantów i studentów różnych dyscyplin naukowych, które rozważają zagadnienia Zrównoważonego Rozwoju zarówno filozofii, ekologii, ekonomii, polityki, socjologii itd.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przysłanie zgłoszenia do dnia 10.01.2014 roku na adres kns@uksw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:  dane prelegenta (imię i nazwisko, ośrodek naukowy i kierunek studiów), tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt referatu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych prelegentów, spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane wystąpienia, które wezmą udział w konferencji. Referat powinien trwać 15 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy i prelegenci otrzymają zaświadczenia o udziale  w konferencji oraz o wygłoszeniu referatu.

W późniejszym czasie podamy informacje dotyczące ewentualnej publikacji po konferencyjnej oraz opłaty za tą publikację. Szczegółowy program konferencji zamieszczony zostanie na stronie www.kns.uksw.edu.pl po 10.01.2014 roku.

Zapraszam do udziału w Konferencji zarówno prelegentów jak i biernych słuchaczy.

 

Z poważaniem

mgr Magdalena Terlecka

Przewodnicząca KNS


Organizatorzy:

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, Koło Naukowe Sozologów.


termagdalena@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Ekonomia, Prawo i Administracja, Ekologia i Ochrona Przyrody

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój

Źródło:  http://www.kns.uksw.edu.pl