Konferencje naukowe 2018

 

Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo


-
Lublin

Tematyka konferencji:

- ocena stanu ekosystemów wodnych na obszarach chronionych i cennych krajobrazowo,
- oczyszczanie ścieków i ochrona wód,
- rekultywacja zbiorników wodnych,
- budowa i funkcjonowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych,
- zagospodarowanie odpadów i osadów ściekowych,
- konwencjonalne i odnawialne źródła energii,
- zastosowanie wysoko efektywnych technologii w ochronie środowiska na obszarach chronionych i cennych krajobrazowo.


Organizatorzy:

dr inż. Michał Marzec
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 7,
20-069 Lublin
tel. 81 52 48 128,
kom. 664 024 694,
fax. 81 53 206 44,
e-mail: michal.marzec@up.lublin.pl


Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody


Źródło:  http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/?form=default&rid=3936