Konferencje naukowe 2019

 

Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych


-
Lublin

Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej zapraszają na interdyscyplinarną ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową „Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych”, która będzie miała miejsce 6 marca 2013 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin, a zwłaszcza do pedagogów, animatorów kultury, socjologów, psychologów i historyków. Zgłoszenia należy przesyłać do 3 lutego na adres mailowy dzialamiwychowuje@gmail.com Formularz zgłoszeniowy można otrzymać po skontaktowaniu się z organizatorami.


Organizatorzy:

Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej 


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

organizacje młodzieżowe stowarzyszenie studenci dla rp koło naukowe pedagogów i animatorów zabawy um

Źródło:  http://studencidlarp.pl/