Konferencje naukowe 2019

 

I Ogólnopolski – Studencji Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych „STER” STRATEGIA – TAKTYKA – EKONOMIA -ROZWÓJ


-
Wrocław

Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”, funkcjonujące przy Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Studenckim Kongresie Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Wrocław-Karpacz, 13 - 15 stycznia 2012

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń i poglądów młodych naukowców, których przedmiotem zainteresowania jest szeroko rozumiana ekonomia, a także integracja środowiska młodych przedstawicieli nauki. Do udziału w Kongresie zapraszamy studentów skupionych w studenckich kołach naukowych oraz doktorantów, którym bliskie są problemy współczesnej ekonomii.

Tematyka Kongresu dotyczyć będzie następujących dziedzin:
-ekonomia i zarządzanie,
-ekonomia ochrony środowiska,
-ekonomia gospodarki żywnościowej,
-prawo,
-finanse i bankowość
-nauki społeczne.

Kalendarz Kongresu:

01.10.2011 – 15.11.2011 Przyjmowanie zgłoszeń (Załącznik nr 1)
15.11.2011 – 15.12.2011 Nadsyłanie prac (Załącznik nr 2)
01.12.2011 – 31.12.2011 Przyjmowanie wpłat.

Całkowity koszt udziału w Kongresie wynosi 310,00 zł i obejmuje: 2 noclegi, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały konferencyjne, zwiedzanie Wrocławia nocą, udział w uroczystej kolacji i balu oraz wyjazd i zwiedzanie Karpacza. Istnieje również możliwość publikacji artykułu bez udziału w Kongresie – wówczas opłata wynosi 100,00 zł.

Wszystkie artykuły zostaną poddane recenzji oraz wydane w formie zwartej publikacji, zawierającej nr ISBN. Praca, która zostanie najwyżej oceniona podczas Kongresu zostanie opublikowana w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (6 pkt. na liście MNiSW) lub w Rocznikach Naukowych „SERIA” (6 pkt. na liście MNiSW).

W kongresie w roli prelegentów wystąpi m.in.:
-prof. Grzegorz Kołodko, polski ekonomista, wicepremier, minister finansów, intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, a także grono znanych ekonomistów i polityków zajmujących się tematyką rozwoju gospodarczego oraz regionalnego.

Żywimy nadzieję, że historia i piękno Wrocławia – Miasta Stu Mostów, zachęci Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Z poważaniem
Mgr inż. Małgorzata Borkowska Mgr inż. Michał Kruszyński

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Prezes I Ogólnopolskiego Studenckiego Studenckiego Koła Nauk Kongresu Nauk Ekonomicznych Ekonomicznych i Społecznych „INES”

Kontakt z organizatorami:
Tel. 071/3201792, 071/3201793
Email. skndr@up.wroc.pl
skneis.ines@gmail.com


Organizatorzy:

Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”, funkcjonujące przy Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, bankowość, nauki społeczne

Źródło:  http://www.e-wydawnictwo.eu/NewsItem/I-Ogolnopolski--Studencji-Kongres-Nauk-Ekonomicznych-i-Spoleczn